Digitaliseringstips for begynnere på OCAD
- og for de som ikke leser manual !!
Det er viktig å lære seg å tegne med Bezierkurver
Tegn en strek med kurvelinjeredskapet i OCAD. Klikk og dra i håndtaka i ulike retninger og se at kurven endrer seg. Ved hjelp av tangentenes lengde og retning kan du endre linjeformen. Eller du må ha flere Bezier-punkter på linjen?: La linjen være aktiv/klikket på og hold Contr og Shift nede og klikk der du vil ha punktet.
Det tar noen timer å lære seg å tegne med Bezier,  men lær deg det.
NB! Vinkler på Bezierkurver lager du ved å tegne fra samme punkt 2 ganger, men i den ønskede vinkelretning andre gangen
Tegn kurvene pent er en kunst
De skal harmonerer med stup, skrent, vei, grøfter mm.
1 En stigende skrent skal som regel ha kontakt med 2 kurver.
2 I lavlandet ligger myrene nede på flater
3 Grøftene går i kurvespissene
4 Kurver skal ikke ligge under f.eks, veier
5 Stup skal ha kurvene under seg.
6 og 7 Legg inn hjelpekurver der det er nødvendig.
Småkoller tegner du raskest og penest ved å tegne med ovale-tegneredskapet og etterpå evnt. endre på formen.etterpå. (Lag deg gjerne et eget kurvesymbol med oval som tegneredskap)
Tett hjelpekurver i søkka: Sett på  et + punkt (hjørnepunkt) inne i søkket.
Gjør det samme på neser.
Linealfunksjonen
Bruk kun ett punkt i begynnelsen og ett på slutten av en rett linje. Det er for gjort at de får en kurveform hvis du bruker Bezier på rette skrenter, grøfter, korte veier, jordekanter, veikanter mm.
Jeg bruker av og til et litt mindre høydepunkt der det er trangt om plassen
Hus
Hus ligger ofte parallelle med veier og  med hverandre (A). Bruk hjelpelinjer (rød strek) for å få husene parallelle.
Skal du tegne mange like hus f. eks et rekkehus (B), så kopierer du det første.
Skjøt sammen linjeelementer
hvis du skal bruke følgefunksjonen på dem:
Rette jordekanter som er tegnet med linje-verktøyet (B) skjøter du sammen med de delene som er tegnet med  Bezier )A).
Aktiviser den ene biten, hold Shift nede og klikk på den andre. Det legger seg en ramme rundt begge elementene.
Deretter går du til menyen: Redigere / Slå sammen
Myrer og grøfter skal som regel ligge i harmoni mot kurver.
Grøfter som går feil i forhold til kurver slik som under her er et tydelig tegn på stygg digitalisering.
Kutt meridianer
der de passerer linjer og detaljer.
Lær deg å følge kanter når areal skal tegnes:
Tegne hogstflaten: Hold Kontr nede når du klikker på 1-streksveien ved 1 og klikk deretter på veien ved A.
Hold Kontr nede når du klikker på 2-streksveien ved A og klikk på veien ved B
Hold Kontr nede når du klikker på vekstgrense ved B og klikk på vekstgrensen ved C o.s. v.
Urer prikkes i omrisset
Resten gjøres i stor forstørrelse for å få urene pene.
Hvis det er mye urer på et kart, kan mindre områder du har prikket, kopier og paste. (limes inn).
På vekstgrenser og gjerder
Blokker tegnes i ulike retninger
Klikk og dra dem i ulike retninger.
legger du  inn hjørnepunkt der det er tydelige vinkler
Programmer symbolene

med de tegneverktøy de vanligvis brukes med: La stier og veier automatisk bruke kurvelinje, gjerder og steingjerder rett linje o.s.v.
Høyreklikk på symbolet i symbolrekken til høyre på skjermen og velg Redigere. Velg deretter Foretrukket tegneverktøy ved å trykke på pilen og markere det tegneverktøyet.